Aquest web compleix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (En endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantir dels drets digitals.
En tot moment s'adopten les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.


Responsable del web

Joan Carles Caselli Pagès
NIF/CIF:39688800T
Direcció: Fusters 66 nave 5
Correu electrònic: info@createxonline.com
Activitat social: arts gràfiques
Com s'obtenen les dades i base de l'aconsentiment


Com a usuari, mitjançant la marcació de la casella, acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part meva, (el teu nom), per realitzar les següents finalitats:
Remetre el butlletí de notícies de la web.
Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la web.
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis que ofereixo, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per la meva part a través de la newsletter i seran productes i serveis relacionats amb el sector.
Realitzar estudis estadístics.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Les dades que se sol·liciten a través del web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no garanteixo que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


Exercici dels seus drets

Com a usuari podràs dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal al c / Fusters 66 nau 5, o a l'correu electrònic: info@createxonline.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l'D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".
De la mateixa manera, podràs donar-te de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos. Si rep els esmentats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que no es realitzen pràctiques de SPAM.


Acceptació i consentiment

Declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Joan Carles Caselli Pagès en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.


Modificació en la política de privacitat

En qualsevol moment puc modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciaré en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Darrera revisió el 2019.12.11 (Per la data en què actualitzes aquest document a la teva web)